รหัสที่ได้รับจากทรู

ชื่อ-นามสกุล

ปีเกิด (พุทธศักราช พ.ศ.)

ที่อยู่ในการจัดส่งของที่ระลึก

เบอร์โทรศัพท์

ขอขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเรา ทางเราจะดำเนินการจัดส่งของที่ระลึกภายใน 7 วัน